Jak wygląda odpowiedzialność komplementariusza za długi sp.k.?

O ogólnej zasadzie odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej za zobowiązania spółki możesz przeczytać tu.

W spółce komandytowej jest podobnie. Ale inaczej 🙂 .

Po pierwsze, jeśli komandytariusz wniósł wkład pokrywający sumę komandytową, to nie odpowiada on za długi spółki niczym więcej.

Po drugie to komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej. Wszystkie. Osobiście. Całym swoim majątkiem. Dług spółki jest jego długiem. Jego odpowiedzialność powstaje z chwilą powstania długu sp.k. Jeśli interesują Cię bliższe szczegóły przeczytasz o tym o tu.

Aby móc przymusowo odzyskać dług od spółki komandytowej, musisz mieć przeciwko niej tak zwany ,,tytuł wykonawczy”. Bez wchodzenia w szczegóły i wyjątki, będzie nim zazwyczaj wyrok sądu przeciwko spółce z klauzulą wykonalności (potwierdzenie przez sąd że wyrok jest prawomocny).

Dochodzenie długu od komplementariusza wymaga nadania przez sąd klauzuli wykonalności przeciwko niemu. Podstawą do tego będzie nieskuteczna egzekucja przeciwko spółce komandytowej oraz sytuacja w której taka egzekucja będzie oczywiście bezskuteczna.

Całkiem inną sprawą jest to jak wierzyciel może się ,,dobrać” do majątku osobistego komplementariusza.

Będzie zależało między innymi od tego:

  • na ile byłeś zapobiegliwy jako wierzyciel i czy pozwałeś spółkę komandytową razem z jej komplementariuszami (tak to możliwe, mało wykorzystywane);
  • czy i jak sprawnie prowadziłeś egzekucję przeciwko spółce komandytowej;

Jeśli twoim dłużnikiem jest spółka komandytowa i nie wiesz jak się do tego zabrać, skontaktuj się ze mną. Szczegóły znajdziesz w zakładce kontakt.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *