Posts in Category

Przekształcenie w spółkę komandytową

Wydaje się, że w każdej umowie musi być postanowienie, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. Albo kodeksu cywilnego. Część prawników jest niereformowalna. Pomyślałem. I to całkowicie. Po co robić coś co nie ma najmniejszego sensu, tylko dlatego że tak się robi od lat? Ewentualnie od zawsze? Właśnie czytałem skan aktu notarialnego umowy spółki komandytowej. Klient zawarł ją w związku z przekształceniem spółki jakie właśnie kończymy.

Dochodzą do mnie smutne pogłoski związane z ostatnimi zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pisze o tym między innymi radca prawny Błażej Sarzalski o niedziałającym systemie S24. W czym problem? Ktoś znów nie pomyślał….. i nie bardzo wiadomo jak technicznie rozpoznać i wprowadzić do zmienionego systemu informatycznego wnioski o rejestrację złożone przed 1.12.2014 r. Dlaczego? System teleinformatyczny KRS jest przystosowany do nowych przepisów. Nie ma technicznej możliwości zarejestrowania zmian po staremu.Nawet jeśli referendarz chce wydać postanowienie jak Pan Bóg przykazał i orzeknie, że zmianę, czy spółkę trzeba wpisać, to system nie

Jednym ze sposobów powstania sp.k. jest przekształcenie spółki w spółkę komandytową. Poniedziałkowo – podatkowo. Obiecywałem w wielu poprzednich wpisach, napisać więcej o podatkach w spółce komandytowej. Dziś o konsekwencjach podatkowych przekształcenia spółki w sp.k. na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniem PCC stawką 0,5 %.  Na potrzeby tego podatku za zmianę umowy spółki uważa się: przekształcenie spółki: podział spółki; łączenie spółek; jeśli ich rezultatem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Jak pewnie wiesz w sp.k. nie ma kapitału zakładowego. Interesuje więc nas tylko