Przekształcenie spółki w spółkę komandytową. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym ze sposobów powstania sp.k. jest przekształcenie spółki w spółkę komandytową.

Poniedziałkowo – podatkowo. Obiecywałem w wielu poprzednich wpisach, napisać więcej o podatkach w spółce komandytowej.

Dziś o konsekwencjach podatkowych przekształcenia spółki w sp.k. na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniem PCC stawką 0,5 %.  Na potrzeby tego podatku za zmianę umowy spółki uważa się:

  • przekształcenie spółki:
  • podział spółki;
  • łączenie spółek;

jeśli ich rezultatem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Jak pewnie wiesz w sp.k. nie ma kapitału zakładowego. Interesuje więc nas tylko ewentualne zwiększenie majątku spółki.

Podstawą opodatkowania – czyli tym od czego policzysz podatek od przekształcenia spółki – jest wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia.

Jaki płynie z tego wniosek?

Jeśli przekształcasz inną spółkę w spółkę komandytową to czynność ta będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych tylko wówczas, jeśli doprowadzi to do zwiększenia jej majątku. Jeśli przekształcenie nie prowadzi do zwiększenia jej aktywów, nie musisz płacić PCC.

Tak wypowiedział się między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18.04.2014 r. – ITPB2/436-13/14/DSZ w interpretacji indywidualnej. Sprawa dotyczyła przekształcenia spółki jawnej w sp.k. bez zmiany majątku spółki, a jedynie ze zmianą formy prawnej prowadzonego biznesu.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *