Posts in Tag

reprezentacja spółki

Jak czytać odpis z KRS? Jeśli jesteś przedsiębiorcą to pewnie nie raz musiałeś podpisać umowę. A może załatwiałeś formalności w urzędzie, banku etc? A jak druga strona sprawdzi, czy Ty, to Ty? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to urzędnik, pracownik banku, poczty zweryfikuje czy Ty to Ty, na podstawie dowodu osobistego ew. paszportu. A co jeśli stroną umowy jest spółka? A co jak w imieniu spółki masz załatwić sprawę w urzędzie, czy odebrać polecony z Poczty Polskiej. [edit] Historycznie również z Polskiej Grupy Pocztowej?