Posts in Tag

firma spółki komandytowej

Nazwa spółki komandytowej. Dziś kilka wskazówek o tworzeniu nazwy spółki komandytowej. Zabierając się za to musisz pamiętać o następujących rzeczach: musi ona zawierać: nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Tak może zawierać nazwiska kilku. Nie musi wszystkich; dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest stosowanie  w obrocie zamiennego skrótu sp.k.; siedzibę spółki. Jest nią miejscowość, nie dokładny adres; jeśli komplementariuszem jest osoba prawna (np: sp. z o.o. albo S.A.)  to jej nazwa musi znaleźć się  nazwie spółki komandytowej; 2. może ona zawierać: elementy dowolne. Mogą wskazywać na to co sprzedajecie, jakie usługi świadczycie, skąd są