Posts in Tag

jak zmienic sklad osobowy spolki komandytowej

Jak zmienić skład osobowy spółki komandytowej? Najlepiej szybko i prosto 😉 Podchodząc do pytania od innej strony: Czy można zmienić skład osobowy spółki komandytowej? Tak, można. Ale…. będziesz mógł to zrobić tylko wtedy gdy razem ze wspólnikiem/wspólnikami przewidziałeś to w umowie spółki. Jak? Wprowadzając do niej postanowienie, które dopuszcza możliwość takiej zmiany. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ustawodawca wprowadził taki wymóg. Po drugie spółki osobowe ze swojej istoty zakładają stałość i niezmienność składu ich wspólników. Tym samym takie zmiany są odstępstwem od tej zasady. Tyle teoria. W rzeczywistości zmiany wspólników