Działalność konkurencyjna wspólnika. Co to jest?

W poprzednim wpisie pisałem Ci o obowiązku wspólnika spółki komandytowej powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Tym razem poruszę kwestię tego co może być uznane za działalność konkurencyjną wspólnika. Będzie nią:

 1. Wszelka działalność sprzeczna z interesami spółki. Co to znaczy? Będzie to każda aktywność wspólnika, również inna niż prowadzenie biznesu, która bezpośrednio, lub pośrednio narusza interes spółki. Pojęcie to jest bardzo pojemne. Mądrzy w piśmie określają go jako ,,wypadkową interesów wszystkich wspólników, z uwzględnieniem wskazanego w umowie celu spółki” [1]. To czy dane działanie, zachowanie wspólnika jest sprzeczne z interesem danej spółki, będzie zależało od okoliczności danej sytuacji. Jako przykłady takiej działalności można wskazać naruszanie dobrego imienia spółki, szerzenie na jej temat nieprawdziwych i niekorzystnych informacji, zniechęcanie kontrahentów spółki do współpracy z nią, ujawnianie informacji o źródłach zaopatrzenia spółki lub jej wykorzystywanie dla własnych celów etc.
 2. Zajmowanie się przez wspólnika bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, interesami konkurencyjnymi. Będzie to w szczególności uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Jest to wyliczenie przykładowe. W każdej sytuacji zajmowanie się interesem konkurencyjnym może być inna działalność wspólnika, jeśli będzie konkurencją wobec spółki.

Jaki z tego płynie wniosek dla wspólnika spółki osobowej?

Wspólniku, uważaj. Zwłaszcza jeśli prowadzisz kilka spółek, zasiadasz w zarządach spółek, nawet jeśli masz w nich udziały. Może się okazać, że całkowicie nieświadomie prowadzisz działalność konkurencyjną wobec kilku spółek.

No i co z tego?

Jak wszystko jest dobrze, no to jest dobrze. W takim idealnym świecie nie potrzebne są Ci umowy, prawnicy, zabezpieczenia…..

Gorzej może się stać jeśli w spółce pojawi się konflikt i inny wspólnik, członek zarządu nagle przypomni sobie że działasz w takiej czy innej formie w innej spółce, albo na własną rękę i robisz coś zbliżonego.

A czy taki zakaz konkurencji wspólnika jest absolutny i nie ma od niego wyjątków?

Jak się zapewne domyślasz – NIE. Na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi potrzebujesz wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników. Dla zabezpieczenia moich klientów robię to w formie albo pisemnej uchwały wspólników wskazującej co i w jakim zakresie jeden ze wspólników może robić, albo pisemnej zgody wspólników.

Czy to wszystko o zakazie działalności konkurencyjnej wspólników? Otóż zdecydowanie nie! Osobnym tematem jest ochrona i prawa które wynikają z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dynamika relacji między wspólnikami, która nie mieści się w ramy przepisów…

O tym co grozi za naruszenie zakazu konkurencji przez wspólnika przeczytasz w kolejnych wpisach 😉

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z 5.11.2009 r., sygn.akt: I CSK 158/09.

Podobne artykuły

 1. chceck this out pisze:

  Odjazdowy i prosty do przyswojenia tekst, poproszę o więcej

 2. Wojtek pisze:

  Niewiele osób wie, że będąc wspólnikiem nie mogą zrobić ani nawet doradzać „na boku”. Swietny artykuł.

 3. Janusz pisze:

  Witam. Mamy spółkę komandytową, myślimy o przekształceniu jej w spółkę z oo. Wspólnik jednak od dawna „na boku” myśli o byciu udziałowcem w innej firmie o takim samym profilu jak nasz – widocznie chce 2 pieczeni na 1 ruszcie. Wyczytałem że w spółce komandytowej (tu u Pana) obowiązuje zakaz konkurencji co pewnie wie mój wspólnik, i dlatego póki co nie robi nic na boku. Natomiast znalazłem że już w spółce z o.o nie obowiązuje taka ostrożność konkurencyjna . czy to jest prawda, czy Pan się z tym zgadza?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *