Jedna z czytelniczek bloga, Pani Adriana, zadała już jakiś czas temu pytanie:

,,kto to jest prokurent i do czego od służy?”

W pierwszej chwili w swoje żelazne macki manieryzmu prawniczego porwała mnie hydra oczywistości, o której wspominałem we wpisie o upadłości sp.k. Po krótkiej szamotaninie i wewnętrznym pojedynku (bez ofiar), stwierdziłem że proste pytanie, może dać równie prostą, ale i ciekawą odpowiedź. Szczególnie dla tych którzy nie obracają się na co dzień w prawniczych meandrach spółek handlowych.

Słysząc pewnie po raz pierwszy słowo ,,prokura, albo ,,prokurentbyć może pomyślałeś, że to przejęzyczenie i chodzi o prokuratora. Skojarzenie dobre, jednak trop nie ten.

Odpowiadając najprościej jak tylko można:

Prokurent jest takim specjalnym pełnomocnikiem przedsiębiorcy. Co w nim takiego wyjątkowego?

Po pierwsze zakres pełnomocnictwa prokurenta, czyli w czym może zastępować przedsiębiorcę wynika z ustawy [1]. Będą to czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Po drugie, to że komuś udzielono prokury, jest wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS. Co z tego wynika? Prokurent nie musi biegać z oryginałem prokury, czy pełnomocnictwem, wystarczy że wylegitymuje się odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS (naturalnie takim w którym figuruje jako prokurent). Praktyczne i przydatne.

W spółkach osobowych powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich wspólników, którzy mają prawo prowadzić sprawy spółki. To oznacza że w sp.k. prokury udzielą zazwyczaj wszyscy komplementariusze. Pamiętaj jednak, że w drodze wyjątku umowa spółki komandytowej może komandytariuszowi umożliwiać prowadzenie spraw spółki. W takiej wyjątkowej sytuacji będzie potrzebna i jego zgoda.

Naturalnie spraw związanych z prokurentem, takich jak powołanie, odwołanie, możliwość samodzielnego działania, chwila wygaśnięcia prokury, czy nawet to czy przesłuchiwać go przed sądem jako stronę, czy jako świadka, jest znacznie więcej.

Wracając jednak do pytania.

Prokurent jest pełnomocnikiem przedsiębiorcy i służy do pomocy w prowadzeniu tego przedsiębiorstwa :) .

[1] art. 109 [1] kodeksu cywilnego.

Czy lubisz płacić podatki?  Nie wiem jak Ty, ale ja nie :) .  Zawsze jak człowiek się napracuje, zarobi i ….. przychodzi ten smutny moment gdy musisz podzielić się swoim tortem z fiskusem.

Przykre czy nie, podatki jednak trzeba płacić!

Zanim zdecydujesz się na określony rodzaj działalności w której chcesz prowadzić Twoje interesy, warto być wiedział jak wygląda opodatkowanie dochodów, które z niej będziesz miał.

Bardzo ciekawe pytanie w tej sprawie zadał jeden z czytelników mojego bloga Pan Piotr:

,,A wg. jakiego algorytmu jest wyliczany ten podatek dla wspólnika sp.k.?
 W moim przypadku mając działalność gospodarcza płacę 19%. Załóżmy, że chcę wejść jako wspólnik do sp.k. jako osoba prywatna. I co wtedy? Jak będzie liczony ten podatek? Wg. progów podatkowych czy liniowy? (…)”

Czytelnicy pytają, warto odpowiedzieć!

Dziś opiszę Ci jak wygląda opodatkowanie wspólników sp.k. będących osobami fizycznymi. Choć będąc bardziej precyzyjnym powinno się mówić o opodatkowaniu dochodów wspólników osiąganych ze spółki komandytowej.

I w tym miejscu mam dylemat! Rozpisać to ciężkostrawnym językiem ustaw podatkowych, interpretacji organów skarbowych i orzeczeń sądów administracyjnych? Byłoby mądrze, fachowo, bardzo urzędniczo i nuuuudnnooo. Z drugiej strony potoczny język podatkowy, może prowadzić do niezrozumienia i nieporozumień.

Proszę Cię o cierpliwość i chwilę odporności na podatkową nowomowę. Postaram się rozpisać sprawę podatku dochodowego wspólnika sp.k. możliwie jasno.

Dochody wspólników spółki komandytowej (będącymi osobami fizycznymi) podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Dochód w największym skrócie i uproszczeniu to:

dochód = przychody – koszty uzyskania przychodu

UWAGA, ustawy podatkowe w tym PITowska ma całą długą litanię, co może a co nie może być podatkowym kosztem uzyskania przychodu. Powyższe równianie jest więc uproszczeniem!

Sp.k. nie jest osobą prawną i nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikiem podatku dochodowego jest wspólnik takiej spółki. W jaki więc sposób ustalić dochód wspólnika sp.k., który podlega podatkowi? Określa się go proporcjonalnie do udziału wspólnika w zysku. O wielkości tego decyduje umowa spółki komandytowej. Np.: 30 %, 50 % etc.

Jeśli mamy ustalony w powyższy sposób dochód wspólnika osiągany z tytułu tego że jest wspólnikiem sp.k., interesuje Cię zapewne jaka będzie wysokość opodatkowania?

Wspólnik spółki komandytowej, który jest osobą fizyczną, może wybrać następujący sposób opodatkowania dochodów ze spółki:

  1. Opodatkowanie dochodów według skali podatkowej (18% albo 32%) albo podatek liniowy 19 %;
  2. Ryczałt, ale tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli nie jesteś zarejestrowanym jednoosobowym przedsiębiorcą, to jako wspólnik sp.k. możesz skorzystać z 19 % podatku liniowego. W tym celu musisz złożyć swojemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego stosowne oświadczenie o wyborze tej formy. Kiedy to zrobić? Nie później niż przy uzyskaniu pierwszego przychodu. Jeśli rozpocząłeś działalność jako wspólnik sp.k. i rozliczasz się na zasadach ogólnych (18% albo 32%) to możesz zmienić skalę na 19 % w kolejnym roku podatkowym, składając naczelnikowi US oświadczenie o wyborze takiej formy do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Co ciekawe wspólnicy jednej spółki komandytowej mogą wybierać rodzaje opodatkowania swoich dochodów osiąganych z sp.k. według skali albo liniowo, niezależnie od siebie.

Opodatkowanie ryczałtem – to świetny temat na wpis w przyszłości.

Wiem, masz pewnie niedosyt.

Co z deklaracjami podatkowymi?

Jak i gdzie wpisać dochód z sp.k.?

Kiedy i jak zapłacić podatek?

Jak wygląda opodatkowanie dochodów spółki z o.o. ze spółki komandytowej?

Jeśli interesują Cię powyższe sprawy, odwiedzaj mojego bloga. Będę o nich pisał w przyszłości. Jeśli już teraz masz uwagi, pytania do opodatkowania, zostaw je w komentarzu poniżej, albo napisz do mnie!

Prawnicy mają jedną ciekawą przypadłość, która prędzej czy później dopada każdego fachowca który zajmuje się zawodowo określoną dziedziną. Pewne rzeczy stają się dla nich oczywiste.

Czy coś w tym złego? Nie. Problem powstaje gdy taka osoba zapomina, że to co oczywiste dla niej, nie jest oczywiste dla człowieka z zewnątrz branży. Dotyczy to lekarzy, budowlańców, inżynierów, instruktorów etc. Werbalnym objawem choroby oczywistości jest komunikat od Twojego fachowca ,,Jak można tego nie wiedzieć?” albo ,,Przecież to oczywiste!”. Choroba oczywistości częściej objawia się niestety niewerbalnie. A to znaczy, że Twój fachowiec zrobi coś nie komunikując Ci tego, albo będzie bardzo zaskoczony, że Ty czegoś nie zrobiłeś, albo nie wiedziałeś….  Wynik takiej sytuacji może być ciekawy i niekoniecznie zamierzony :) .

Mam ten przywilej, że pracuję z fantastycznymi klientami. Za każdym razem kiedy tylko ocieram się o syndrom oczywistości jakieś spotkanie, rozmowa, sprawa, telefon, czy e-mail stawia mnie do zawodowego pionu, wybijając oczywistość z głowy. Jako ,,nieprawnik” masz prawo nie wiedzieć!

Wracając ruchem konika szachowego do spraw spółek komandytowych …..

Kilka dni temu od jednej z czytelniczek mojego bloga otrzymałem bardzo ciekawe pytanie:

Witam serdecznie,

znalazłam Pana bloga przez przypadek, kiedy szukałam informacji o spółce komandytowej
Mam nadzieję, że jest Pan w stanie mi wytłumaczyć (i może wyperswadować o ile to będzie konieczne), czym zajmuję się komplementariusz, a konkretnie jakie ponosi koszty, kiedy spółka upada? Słyszałam, że nawet jeśli ogłosi się upadłość spółki to wszelkie długi ,,dziedziczy” komplementariusz, który ma obowiązek spłacenia wszelkich długów i wierzycieli. Czy to prawda?

Byłabym wdzięczna za odpowiedź. 

Przeciętny prawnik, zachłyśnie się ,,Przecież to oczywiste! Jak można tego nie wiedzieć”. Można. Na studiach karmi się prawników teorią powszechnej znajomości prawa. W skrócie zakłada się, że prawo należycie uchwalone i ogłoszone jest znane przez wszystkich (akurat……). Jest to jednak fikcja.

List i zadane w nim pytanie okazały się świetną inspiracją do napisania tego wpisu.

Tak to prawda. Komplementariusz w spółce komandytowej odpowiada za długi spółki w całości i bez ograniczeń. Oznacza to, że nawet jeśli doszło do ogłoszenia upadłości sp.k. to nie zwalnia go z konieczności pokrycia zadłużenia spółki. Bez znaczenia jest to, czy wniosek o ogłoszenie upadłości składał wspólnik, czy wierzyciel spółki.

Uwaga to nie oznacza, że wierzyciele upadłej spółki komandytowej w 3 minuty skaczą komplementariuszom do gardła, a komornicy i windykatorzy po 5 minutach stukają do ich drzwi, wynosząc co cenniejszy dobytek.

Opisana powyżej reguła pełnej odpowiedzialności komplementariusza za długi spółki jest zasadą ogólną. Całkowicie inną sprawą jest techniczne ,,uruchomienie” takiej odpowiedzialności.

Pamiętaj. Przy upadłości sp.k. sytuacja komplementariusza, sama upadłość spółki, możliwości jej wierzyciela będą najprawdopodobniej różne! Z jednej strony będzie to zależało od operatywności i zapobiegliwości wierzyciela, a z drugiej strony od zasobności upadłości. Może to dla Ciebie dziwne, ale zdarzają się tak zwane ,,bogate upadłości” w których z majątku spółki zaspokojeni zostają  wszyscy wierzyciele.

Jak widać sprawa odpowiedzialności wspólników sp.k. za długi spółki budzi zainteresowanie czytelników bloga. W przyszłości go rozwinę.

A jeśli tymczasem jesteś wierzycielem sp.k. i nie wiesz jak zabrać się za jej komplementariuszy – nie wahaj się skorzystać z formularza kontaktowego, albo napisać w tej sprawie e-maila do mnie!

W poprzednim wpisie pisałem Ci o obowiązku wspólnika spółki komandytowej powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Tym razem poruszę kwestię tego co może być uznane za działalność konkurencyjną wspólnika. Będzie nią:

  1. Wszelka działalność sprzeczna z interesami spółki. Co to znaczy? Będzie to każda aktywność wspólnika, również inna niż prowadzenie biznesu, która bezpośrednio, lub pośrednio narusza interes spółki. Pojęcie to jest bardzo pojemne. Mądrzy w piśmie określają go jako ,,wypadkową interesów wszystkich wspólników, z uwzględnieniem wskazanego w umowie celu spółki” [1]. To czy dane działanie, zachowanie wspólnika jest sprzeczne z interesem danej spółki, będzie zależało od okoliczności danej sytuacji. Jako przykłady takiej działalności można wskazać naruszanie dobrego imienia spółki, szerzenie na jej temat nieprawdziwych i niekorzystnych informacji, zniechęcanie kontrahentów spółki do współpracy z nią, ujawnianie informacji o źródłach zaopatrzenia spółki lub jej wykorzystywanie dla własnych celów etc.
  2. Zajmowanie się przez wspólnika bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, interesami konkurencyjnymi. Będzie to w szczególności uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Jest to wyliczenie przykładowe. W każdej sytuacji zajmowanie się interesem konkurencyjnym może być inna działalność wspólnika, jeśli będzie konkurencją wobec spółki.

Jaki z tego płynie wniosek dla wspólnika spółki osobowej?

Wspólniku, uważaj. Zwłaszcza jeśli prowadzisz kilka spółek, zasiadasz w zarządach spółek, nawet jeśli masz w nich udziały. Może się okazać, że całkowicie nieświadomie prowadzisz działalność konkurencyjną wobec kilku spółek.

No i co z tego?

Jak wszystko jest dobrze, no to jest dobrze. W takim idealnym świecie nie potrzebne są Ci umowy, prawnicy, zabezpieczenia…..

Gorzej może się stać jeśli w spółce pojawi się konflikt i inny wspólnik, członek zarządu nagle przypomni sobie że działasz w takiej czy innej formie w innej spółce, albo na własną rękę i robisz coś zbliżonego.

A czy taki zakaz konkurencji wspólnika jest absolutny i nie ma od niego wyjątków?

Jak się zapewne domyślasz – NIE. Na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi potrzebujesz wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników. Dla zabezpieczenia moich klientów robię to w formie albo pisemnej uchwały wspólników wskazującej co i w jakim zakresie jeden ze wspólników może robić, albo pisemnej zgody wspólników.

Czy to wszystko o zakazie działalności konkurencyjnej wspólników? Otóż zdecydowanie nie! Osobnym tematem jest ochrona i prawa które wynikają z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dynamika relacji między wspólnikami, która nie mieści się w ramy przepisów…

O tym co grozi za naruszenie zakazu konkurencji przez wspólnika przeczytasz w kolejnych wpisach ;-)

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z 5.11.2009 r., sygn.akt: I CSK 158/09.

W poprzednim wpisie opisałem historię relacji wspólników jakich wiele.

Jej dalszy ciąg nie jest aż tak istotny. Przynajmniej nie dla obowiązków wspólników o których chcę Ci dziś napisać.

Wspólnik spółki osobowej ma obowiązek powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki.

Ale po co taki zakaz?

Jest to uzasadnione ochroną interesów spółki i pozostałych wspólników.

Co to tak naprawdę oznacza?

Wspólnik ma obowiązek dbania o interes spółki, współdziałania z pozostałymi wspólnikami w celu osiągnięcia celu jaki wskazali przy powstawaniu spółki. Działając w spółce, poznaje od podszewki specyfikę jej działalności, produkty, rynek etc. To cenna wiedza.

Dzięki niej wie jak i gdzie uderzyć by spółce zaszkodzić, albo zabrać jej rynek. Ustawodawca dostrzegając taką możliwość, nałożył na wspólników obowiązek lojalności wobec spółki i wspólników, wprowadzając nakaz powstrzymania się od działalności sprzecznej z interesami spółki.

Jak zakaz działalności konkurencyjnej wygląda w spółce komandytowej?

Z racji wyjątkowości sp.k., obowiązek powstrzymania się od działalności sprzecznej z interesami spółki nie obejmuje wszystkich wspólników. Nie dotyczy on komandytariuszy którzy nie mają prawa prowadzenia spółki lub jej reprezentowania. Uwaga umowa spółki komandytowej może uregulować to inaczej i objąć zakazem również takich komandytariuszy.

Wnioski:

  • zakaz działalności sprzecznej z interesami spółki w sp.k. dotyczy komplementariuszy oraz komandytariuszy mających prawo prowadzenia spółki lub jej reprezentowania;
  • umowa spółki komandytowej może takie obowiązki regulować odmiennie.

O tym:

Co można uznać za działalność wspólnika sprzeczną z interesami spółki?

Czy taki zakaz konkurencji wspólnika wobec spółki jest absolutny?

Co może zrobić spółka i pozostali wspólnicy z takim wspólnikiem konkurentem?

Przeczytasz w kolejnych wpisach!

Była sobie spółka, wspólnicy i….. zakaz działalności konkurencyjnej. Vol.1

Lipiec 17, 2014

Każdy przedsiębiorca, który realizuje swoje pomysły na pomnażanie majątku w więcej niż jednej spółce, działalności etc. powinien o czymś pamiętać. O czym znów mam pamiętać? I tak wspólnik ma na głowie tyle spraw, obowiązków i terminów! Pozwól, że opowiem Ci historię. Było to tak…. Adam był przyzwoitym i ciężko pracującym człowiekiem. Ludzie go lubili. Miał […]

Przeczytaj cały artykuł →

Co i komu grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Lipiec 2, 2014

Co i komu grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS? Jeśli prowadzisz spółkę komandytową to do 30 czerwca miałeś czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego sp.k. za poprzedni rok obrotowy. W terminie 15 dni od jego zaakceptowania masz obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS. Uwaga! Nie tylko sprawozdania. O szczegółach przeczytasz tu. Ale… czasami zdarza się […]

Przeczytaj cały artykuł →

Nadawanie numeru NIP i REGON przy rejestracji w KRS. Projekt zmian.

Czerwiec 27, 2014

Dobra wiadomość. Ma być prościej i sprawniej z nadawaniem numeru NIP i REGON. To ważna sprawa dla spółek, zwłaszcza w procesie ich rejestracji. Sejm pracuje nad zmianami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które w założeniu mają przyspieszyć procedurę zakładania spółek. Jeśli szkoda Ci czasu na czytanie projektu i uzasadnienia […]

Przeczytaj cały artykuł →

Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS.

Czerwiec 26, 2014

Jaki jest termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS? Nadchodzi gorący okres dla księgowych, wspólników i zarządów spółek, które mają obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS. O objęciu takim obowiązkiem spółki komandytowej pisałem tu. Do kiedy mam więc obowiązek złożyć takie roczne sprawozdanie finansowe do KRS? Przypominania nigdy dość . Dla spółki komandytowej ostatecznym […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jeśli nie spółka komandytowa, to może spółka jawna? Nowy blog.

Czerwiec 24, 2014

Stało się! Ponad półroczne doświadczenie w prowadzeniu bloga i kontaktach z jego czytelnikami skłoniły mnie do uruchomienia kolejnego bloga – tym razem o spółce jawnej. Znajdziesz go tu. Dlaczego akurat o spółce jawnej? Duża część regulacji spółki komandytowej jest pochodną spółki jawnej. Dla prawników jest to oczywiste – spółka partnerska i komandytowa jest konstrukcją zbudowaną […]

Przeczytaj cały artykuł →

Czy spółka komandytowa może być firmą rodzinną?

Czerwiec 17, 2014

Niedocenianym skarbem gospodarki są firmy rodzinne. Różne. Od małego sklepiku za rogiem prowadzonego przez Pana Henia, z żoną Marysią w którym pomagają ich dzieci, przez zakłady rzemieślnicze gdzie ojciec uczy syna zawodu, po większe spółki w których rodzice włączają dzieci/krewnych w prowadzenie biznesu. Na pewno znasz w swoim sąsiedztwie jakąś rodzinną firmę. Dlaczego o tym […]

Przeczytaj cały artykuł →

Z jaką datą skuteczna jest zmiana komplementariusza? Zmiana umowy spółki komandytowej.

Czerwiec 13, 2014

Z jaką datą skuteczna jest zmiana komplementariusza? Zmiany w spółce komandytowej są normalną częścią ,,życia spółki”. Część z nich wymaga zmiany treści umowy Twojej spółki. Wspominałem o tym szerzej tu. Możesz dokonać takich zamian właśnie w tym okresie. Wynika to z tego, że skoro i tak sp.k. ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego, musisz wypełnić formularze, […]

Przeczytaj cały artykuł →

O rachunkowości słów kilka. Czyli czy i ile powinna interesować Cię księgowość Twojej firmy?

Czerwiec 11, 2014

Rachunkowość spółki komandytowej. Kiedy pisałem wpis dotyczący sprawozdania finansowego sp.k., początkowo bardzo ,,popłynąłem” w kierunku opowieści o księgowości i rachunkowości. Artykuł to jednak nie poemat dygresyjny Wewnętrzny cenzor i szacunek do Twojego czasu skłoniły mnie do przycięcia jego objętości i przeniesienia rozważań do osobnego wpisu. Chcę jednak podzielić się z Tobą kilkoma refleksjami dotyczącymi księgowości. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej. Obowiązki sp.k.

Czerwiec 9, 2014

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, musisz pamiętać o ciążących na niej obowiązkach. Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. Z woli naszego nieszczęsnego ustawodawcy spółka komandytowa, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Za ich prowadzenie odpowiada ,,kierownik jednostki”. A zrozumialej, w przypadku sp.k. – komplementariusze prowadzący sprawy spółki. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie musisz […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wzór podpisu komplementariusza. Jak wygląda poświadczenie w sądzie? Czyli czy ktoś widział Dziub Dziuba?

Czerwiec 6, 2014

Czy ktoś widział Dziub Dziuba? Czyli poświadczenie podpisu wspólnika przez pracownika sądu. Za moich dziecinnych lat bardzo popularna była piosenka ,,Dziub Dziub”. Lekka melodia z wesołym tekstem o zagadkowym Dziub Dziubie. Co to ma wspólnego z prawem i spółkami? Przy mozolnym kształceniu prawników, uczą nas wielu konstrukcji i rozwiązań teoretycznych, które….. ciężko spotkać w praktyce. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ile kosztuje założenie spółki komandytowej? eBook.

Czerwiec 5, 2014

Ile kosztuje założenie spółki komandytowej? Wpisy dotyczące kosztów rejestracji sp.k. są przez Was najchętniej czytane na moim blogu. Informacje na ten temat zebrałem w całość i przygotowałem eBooka, którego możesz klikając na link. Opracowanie przygotowałem w sposób możliwie ogólny, tak by dało Ci zarys sprawy kosztów rejestracji spółki. Pamiętaj trzeba go dostosować do konkretnego pomysłu […]

Przeczytaj cały artykuł →

Zmiana składu osobowego spółki komandytowej. Czy można przenieść część udziału?

Czerwiec 3, 2014

Jeden z czytelników bloga Pan Patryk, pod wpisem ,,Jak zmienić skład osobowy spółki komandytowej?” zadał bardzo ciekawe pytanie: ,,Czy można zmienić podział udziałów w zyskach w spółce komandytowej? Obecnie mam 95% udziałów a 5% ma spółka z o.o. (której jestem jedynym udziałowcem). Chciałbym 10% ze swoich udziałów oddać bratu. Jest to wykonalne?” Jeśli dobrze zrozumiałem […]

Przeczytaj cały artykuł →

Przekształcenie spółki w spółkę komandytową. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czerwiec 2, 2014

Jednym ze sposobów powstania sp.k. jest przekształcenie spółki w spółkę komandytową. Poniedziałkowo – podatkowo. Obiecywałem w wielu poprzednich wpisach, napisać więcej o podatkach w spółce komandytowej. Dziś o konsekwencjach podatkowych przekształcenia spółki w sp.k. na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniem PCC stawką 0,5 %.  Na potrzeby tego podatku za […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ile kosztuje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Koszty prowadzenia spółki komandytowej. Zmiana wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Maj 30, 2014

Dziś krótko i rzeczowo o kosztach prowadzenia spółki komandytowej. Dobra wiadomość – od dziś zapłacisz mniej za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dotyczy to również ogłoszenia o złożeniu sprawozdania finansowego. A co to ma do kosztów prowadzenia spółki? Do rejestracji może niewiele, ale do kosztów zmian w spółce już ma. Rejestracja i spora część […]

Przeczytaj cały artykuł →

Reprezentacja spółki komandytowej. Czyli kto może skutecznie działać w imieniu sp.k.

Maj 21, 2014

Reprezentacja spółki komandytowej. O co tu chodzi? Czy spółka ma wystawić 11 piłkarzy z rezerwowymi – swoją reprezentację?No nie do końca W skrócie reprezentacja oznacza kto i w jakim składzie może skutecznie działać w imieniu danej firmy (prawnik zakrzyknie: ,,Podmiotu lub jednostki organizacyjnej!”). Jak wygląda reprezentacja spółki komandytowej? Pisałem już trochę na ten temat tu. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Zmiana umowy spółki komandytowej.

Maj 19, 2014

Zmiana umowy spółki komandytowej. Ale po co niby masz ją zmieniać? Przecież wpisaliście tam co trzeba. A przynajmniej tak myśleliście. Aż do pewnej zaskakującej, niespodziewanej i nagłej chwili, kiedy okazało się, że……… Twoja umowa spółki musi być zmieniona… Bez paniki To się zdarza i nie jest czymś wyjątkowym. A kiedy zajdzie potrzeba zmiany umowy twojej […]

Przeczytaj cały artykuł →

Gdzie w umowie spółki komandytowej jest data zawarcia?

Maj 14, 2014

Będąc młodym radcą prawnym, przyszedł do mnie klient o wyglądzie wyraźnie zmieszanym. -Dzień dobry Panie mecenasie! Zawołał od progu. -Dzień dobry miły kliencie. W czem mogę pomóc? Odparłem. -Otóż mamy ze wspólnikiem problem. Znaczy była nam i zaginęła data. Wyartykułował wyraźnie zakłopotany. -A cóż to za data i czego to data zginęła? Zapytałem niezbity z rzeczowego […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ile kosztuje rejestracja w sądzie spółki komandytowej?

Maj 14, 2014

Koszt rejestracji w sądzie sp.k. Ktoś z was trafił do mnie zadając właśnie takie takie pytanie. Koszt założenia spółki komandytowej opisałem tu oraz rozwinąłem na przykładzie. Przypomnień jednak nigdy dość :). Koszt rejestracji sp.k. w sądzie to łącznie 600,00 zł. Kwota to składa się na: 500,00 zł opłata sądowa za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców KRS; 100,00 […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ile trwa rejestracja spółki komandytowej?

Maj 9, 2014

- Ile trwa rejestracja spółki komandytowej? Bardzo często słyszę od Ciebie właśnie takie pytanie. Ulubioną odpowiedzią prawnika jest – To zależy. Tyle że to niewiele Ci powie. Zwłaszcza kiedy razem ze wspólnikami przebieracie nogami, by podpisywać umowy, zamawiać towary, sprzedawać. Spółka potrzebna jest już! Ile trwa rejestracja sp.k.? Albo po prostu spółki? Jeśli macie przemyślany […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jak założyć sp.k.?Umowa spółki komandytowej. Czas trwania spółki.

Maj 5, 2014

Poniedziałki bywają trudne :). W biurze opadł kurz nerwowo podniesiony przez doręczycieli korespondencji, klientów i współpracowników po kilku dniach nieobecności. Tymczasem…. możemy wrócić do tematu ,,Jak założyć  spółkę komandytową?”. Już pewnie wiesz, że potrzebujesz do tego, obok wielu innych rzeczy, umowy spółki. Czas trwania sp.k., a umowa spółki. Jak to z tym jest? Dla Ciebie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Umowa spółki komandytowej. Elementy obowiązkowe. Siedziba spółki.

Kwiecień 30, 2014

Masz podpisać umowę spółki komandytowej. Powinieneś więc wiedzieć, że jednym z obowiązkowych elementów takiej umowy, jest wskazanie firmy i siedziby spółki. O firmie spółki komandytowej pisałem już tu. O co chodzi z tą siedzibą? Siedziba spółki komandytowej to miejscowość. Nie konkretny adres, numer domu, lokalu, czy mieszkania. W umowie spółki wykazujesz np.: ,,Siedzibą spółki jest miasto […]

Przeczytaj cały artykuł →

Rejestracja spółki. Przedmiot działalności, czyli ,,PKD-ologia stosowana”.

Kwiecień 28, 2014

Chcesz założyć spółkę. Gratulacje. Dobra i odważna decyzja. Zapewne już wiesz, że musisz podpisać taki dokument jak umowa spółki. Może korzystasz z gotowego wzoru umowy. Może pomaga Ci prawnik. A może ambitnie piszesz ją sam? Nazwa spółki – jest. Siedziba spółki – określona. Wspólnicy spółki – wskazani. Wkłady do spółki – opisane. Przedmiot działalności – […]

Przeczytaj cały artykuł →

Podatki, daniny i inne haracze….

Kwiecień 25, 2014

Był wiosenny, ciepły i pachnący zielenią dzień. Koniec kwietnia przyniósł jak co roku eksplozję roślinności. Rozgrzane, napięte powietrze wraz z  ciemnymi chmurami i pomrukiem widnokręgu, zwiastowały burzę…. Tymczasem kalendarz prężnego przedsiębiorcy wykazywał na świętego VAT-a, może błogosławionego ZUS-a, a być może srogiego PIT-a. Cisza i bezruch powietrza, były widomym znakiem nadciągającego deszczu. Skończyłeś rozliczenie miesięczne/kwartalne, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Zarządzanie prowadzącego firmę, a żywot prawnika poczciwego.

Kwiecień 8, 2014

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, albo pracujesz w firmie, to niezależnie od stanowiska na pewno stykasz się z procesami i zarządzaniem. Tak – nawet na najniższym stanowisku możesz zarządzać choćby kolejnością swoich zadań, czy porządkiem na swoim biurku czy innym miejscu pracy. Co to ma wspólnego ze spółką komandytową? Dużo. To przecież również przedsiębiorstwo.  Ty zaś jako […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ponad 1000 wejść! Dziękuję Ci czytelniku!

Kwiecień 3, 2014

Jakiś czas temu licznik odwiedzin bloga przekroczył 1000 wejść! Powinienem to jakość uczcić, a kompletnie przegapiłem ten moment w wirze między sądem, biurem i wizytą u klienta….. Dziękuje Ci mój czytelniku, za każde wejście, komentarz, czy bezpośrednią wiadomość do mnie. Jeśli jest coś co Cię szczególnie interesuje odnośnie spółki komandytowej, albo masz problem prawny w […]

Przeczytaj cały artykuł →

Idzie dobrze? Co dalej? Kiedy zakładać spółkę? Co z majątkiem prywantnym i …. rodziną?

Kwiecień 1, 2014

Prowadzisz biznes. Ty i Twój/Twoi współpracownicy. Każdy z was ma osobną działalność gospodarczą. Macie lokal, magazyn, kupiony sprzęt. Współpracujecie z zaufanymi dostawcami. Wasze usługi/towary kupuje zadowolony i stabilny krąg klientów, który się poszerza. Być może jeden z was jest na tyle odważny, że zatrudnia pracowników na etat. Podpisane umowy. Zrealizowane kontrakty. Całość hula aż miło. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jak zmienić skład osobowy spółki komandytowej?

Marzec 29, 2014

Jak zmienić skład osobowy spółki komandytowej? Najlepiej szybko i prosto Podchodząc do pytania od innej strony: Czy można zmienić skład osobowy spółki komandytowej? Tak, można. Ale…. będziesz mógł to zrobić tylko wtedy gdy razem ze wspólnikiem/wspólnikami przewidziałeś to w umowie spółki. Jak? Wprowadzając do niej postanowienie, które dopuszcza możliwość takiej zmiany. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Kto to jest komplementariusz?

Marzec 25, 2014

Kto to jest komplementariusz?  Sporo z was trafiło tu zadając takie pytanie w wyszukiwarkach. Najprościej jest odesłać do mojego wcześniejszego wpisu – o tu. Dla przypomnienia komplementariusz: jest wspólnikiem spółki komandytowej [1]; reprezentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi jej sprawy; ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Tyle w dużym skrócie. Szerzej opisałem to w […]

Przeczytaj cały artykuł →

Reprezentacja spółki. Jak czytać odpis z KRS?

Marzec 24, 2014

Jak czytać odpis z KRS? Jeśli jesteś przedsiębiorcą to pewnie nie raz musiałeś podpisać umowę, lub załatwić formalności w urzędzie, banku etc. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to druga strona, urzędnik, pracownik banku, poczty zweryfikuje czy Ty to Ty, na podstawie dowodu osobistego ew. paszportu. A co jeśli stroną umowy jest spółka? A co jak w […]

Przeczytaj cały artykuł →

sp. z o.o. spółka komandytowa – co to za zwierz?

Marzec 18, 2014

Sp. z o.o. sp.k. co to takiego? Sporo kropek i dziwnych literek. Być może kiedyś przeglądając jakąś ofertę, albo wyrzucając paragon z supermarketu taki skrót rzucił Ci się w oczy? O co więc chodzi? Taki skrót, jako element nazwy spółki komandytowej pojawi się tam gdzie jej komplementariuszem (wspólnikiem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziwne? Może […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa a osobowość prawna? Czy sp.k. jest osobą prawną?

Marzec 13, 2014

Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną? Czy sp.k. jest osobą prawną? Odpowiadając najkrócej – nie. Spółka komandytowa nie  jest osobą prawną. Należy do tak zwanych jednostek organizacyjnych które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Skomplikowane? Nie przejmuj się. Nie musisz wgłębiać się w wykład prawa cywilnego dotyczącego osób fizycznych, prawnych i tych „jednostek […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ile jest w Polsce spółek komandytowych?

Marzec 6, 2014

Chcesz założyć a może już prowadzisz spółkę komandytową? Czy ciekawiło Cię kiedyś ile spółek komandytowych jest w Polsce? Odpowiedź: 14.482. Tyle sp.k. jest zarejestrowanych w KRS. Wliczając w to spółki w likwidacji, upadłości i nieaktywne. Stan na dzień 6.03.2014 r. Wcale nie tak mało!

Przeczytaj cały artykuł →

Koszty rejestracji spółki komandytowej na przykładzie.

Luty 26, 2014

Ile kosztuje założenie spółki komandytowej? Wpis na ten temat, mimo zawartych w nim informacji, nie każdemu z was dał pełny obraz ile wyda na sp.k. Opisowa teoria. Tabelki. Widełki. Kwoty i sumy od-do. A gdzie konkrety? No to ile to właściwie kosztuje? A może jakiś przykład? Chcecie przykładu? Oto przykład: Była sobie w planach spółka…… […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ile kosztuje założenie spółki komandytowej?

Luty 25, 2014

Jaki jest koszt założenia spółki komandytowej? Przemyślałeś już sam i przedyskutowałeś to z przyszłym wspólnikiem/wspólnikami. Chcecie założyć spółkę komandytową. Z racji, że wydacie swoje ciężko zarobione pieniądze, chcesz wiedzieć ile to was będzie kosztować. Słusznie. Jeśli wybierasz się na wyprawę, warto wiedzieć ile będzie kosztował pojazd którym chcesz w nią ruszyć. Zakładam że macie ustaloną […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa. Co i jak? Jak bezpiecznie nazwać? #Firma_spółki_komandytowej. Na co uważać?

Luty 4, 2014

Nazwa spółki komandytowej. Dziś kilka wskazówek o tworzeniu nazwy spółki komandytowej. Zabierając się za to musisz pamiętać o następujących rzeczach: musi ona zawierać: nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Tak może zawierać nazwiska kilku. Nie musi wszystkich; dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest stosowanie  w obrocie zamiennego skrótu sp.k.; siedzibę spółki. Jest nią miejscowość, nie dokładny adres; jeśli komplementariuszem […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa. Co to jest?#suma_komandytowa

Styczeń 29, 2014

Spółka komandytowa obok swoich nieocenionych zalet organizacyjnych i podatkowych ma jeszcze jedną niepowtarzalną rzecz. Słowniczek słów dziwnych, które są Ci potrzebne do jej obsługi. O komplementariuszu pisałem ci tu. O komandytariuszu zaś tu. W uzupełnieniu galerii komandytowych osobliwości dziś –  suma komandytowa. Co to za twór? Jakaś pierwsza myśl? Suma komandytariuszy w spółce? Fani polskiej myśli […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa. Co i jak? Ważny dobry plan. #komandytowa

Styczeń 21, 2014

Planujesz założyć spółkę komandytową? Co możesz, ba powinieneś zrobić wcześniej? Coś czego nie zrobi za Ciebie nawet najlepszy prawnik? Plan. Plan i pomysł. Zakładam że przemyślałeś i uzgodniłeś ze wspólnikami wasz pomysł na biznes. Jeśli nie, przeanalizujcie go dwa, a nawet trzy razy nim zabierzecie się za przymiarkę do umowy spółki. Dlaczego? Przecież ,,będzie dobrze”, ,,uda […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa. Kto jest kim? #Wspólnicy – ilu ich?

Styczeń 17, 2014

Wspólnicy w  spółce komandytowej. Zapytasz ilu ich może być? Musi być minimum dwóch. Naturalnie może być ich więcej. Kilku z nich może być komplementariuszami (o tym kto to, przeczytasz tu), a kilku komandytariuszami (o tym kto to, przeczytasz tu). Zawsze jednak w sp.k. musi być minimum jeden komandytariusz i jeden komplementariusz. Jeśli projekt Twojej umowy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa. Kto jest kim? #Komandytariusz.

Styczeń 14, 2014

Dziś napiszę Ci więcej o drugim ze wspólników w spółce komandytowej. O komandytariuszu. Kim jest? Co może, czego nie może? Na co powinien uważać? Z zasady jest to bierny wspólnik. Daje on spółce i pośrednio komplementariuszowi kapitał (pieniądze, maszyny, ziemia etc.), które mają być paliwem do prowadzenia firmy. Jeśli jesteś albo zamierzasz być komandytariuszem, lub […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa – Kto jest kim? #Komplementariusz.

Styczeń 10, 2014

Komplementarusz? Pytasz kto to? Pierwsze skojarzenie możesz mieć z komplementami Jednak to nie ten trop. Jak możesz przeczytać w moim wcześniejszym wpisie jest to jeden ze wspólników sp.k.[1] Jeśli  jesteś, albo zamierzasz być komplementariuszem w spółce komandytowej musisz wiedzieć, że: odpowiadasz za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Te podatkowe, administracyjne oraz gospodarcze; reprezentujesz waszą spółkę komandytową. Bardziej […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa – co to jest? Część II.

Styczeń 7, 2014

Dziś napiszę Ci czym może być spółka komandytowa dla Twojego biznesu. Jest to idealny sposób na połączenie przynajmniej dwóch różnych osób chcących prowadzić wspólnie biznes. Jeden z nich (być może jesteś nim Ty) ma pomysł, zapał, chęć, wiedzę jak, gdzie i na czym zarobić. Ma jednocześnie energię i siłę przebicia by prowadzić i rozwijać firmę. Dodatkowo […]

Przeczytaj cały artykuł →

Spółka komandytowa – co to jest? Część I

Styczeń 3, 2014

Co to jest spółka komandytowa? Jeśli zadasz takie pytanie prawnikowi usłyszysz zapewne definicję i przepis  [1]. Wujek google odeśle Cię do historii i szczegółowego opisu spółki. A co to jest ta spółka komandytowa w bardziej zrozumiały sposób? Krótko i treściwie: spółka komandytowa to sposób prowadzenia twojego biznesu i firmy. Potrzebujesz do tego oprócz siebie, przynajmniej […]

Przeczytaj cały artykuł →

Zaczynamy!

Grudzień 18, 2013

Witaj na łamach mojego bloga! „Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku” – a każdy blog od pierwszego wpisu. Jak domyślasz się z tytułu bloga, będę pisał o spółce komandytowej, przybliżając jej niedoceniane  zalety. Kto może i powinien prowadzić swój biznes, czy start-up w takiej formie?  Jakie zyskasz dzięki temu korzyści? Kim jest komplementariusz i […]

Przeczytaj cały artykuł →